Play

ניתן להגיע לפתרון בעיות בעזרת דרכים שונות.
* ע"י חכמה, ידע וניסיון.
* בצורה מקרית בעזרתו של חישוב מוטעה – כלומר מחוסר ידע וניסיון.
* או בעזרתו של ניחוש.

במקרים רבים הטיפש עולה על החכם בניחושיו ובחישוביו המוטעים והמקריים.
הכל תלוי ב – 'Play' של האדם.
אבל קשה לבני אדם להבין זאת, וכך הם מעלים את הטיפשים לגדולה.

ליחצו כאן להגיב על הודעה זו בפורום

W.S.Tarot

The journey into an unknown existence

W.S Tarot

- The Essence of Human Development

דפי הדהרמה של שלמה שנטידווה

את הבודהיזם שלי, אני אוהב אותנטי (שלמה ש. שפרינגר :-) )