תרגיל – גירוי ותגובה

במסגרת מסוימת בה הייתי שותף, נעשה תרגיל מעניין.
קבוצה של אנשים שישבו במעגל, ומתנדב אחד שהיתיישב במרכז המעגל.
המתנדב ידע בדיוק את כל פרטיו של התרגיל, ושום דבר בתרגיל לא היה מבחינתו הפתעה.
כלומר, הוא יכל להתכונן ולאמץ גישה שתשפיע על תוצאות התרגיל. לקרוא עוד…

תרגיל או ניסיון לתרגיל

תרגיל או ניסיון לתרגיל שהתבצע בקומונה הישנה שלי ב – 20/03/07
ללא שמות כמובן.

חשבתי על 3 אפשרויות:
1. לסדר את מיטתכם, מיד עם ההתעוררות בבוקר.
2. לאחר כל ארוחה לשטוף מיד את כל כלי האוכל.
3. בעת ארוחה, להקפיד להצמיד את רגלינו זו לזו, ולהניח את כפות הרגליים שטוחות על הקרקע, לא להניח את המרפקים על השולחן.

נסו להתבונן בעצמכם בזמן ביצוע התרגיל, אשמח לשמוע ממכם התבוננויות.
התרגיל לשבוע אחד בלבד. לקרוא עוד…

תבניות ותרגילים כלליים

במהלך חייו של האדם, נוצרים קשרים חזקים מאוד בין תפקודיהם של המרכזים.

נוצרים דגמים ותבניות פעולה המשפיעים זה על זה.

המתבונן יכול להבחין בפעולת מרכז מסוים, הבאה תמיד לאחר פעולה של מרכז אחר, ואחריה תמיד תגיעה תגובה/פעולה נוספת של אותו מרכז או מרכז אחר.

וכך נוצר מצב בו אין ביכולתנו לשנות מאומה, מהרגע שתבנית מסוימת החלה בפעולת.

כל עוד אין לאדם רצון ויכולת לעשות, יכול הוא להיכנס תחת רצונו של מורו, ותחת חוקיו של מורו.

מדובר בחוקים כלליים מאוד ושווים לכל המתרגלים, ומטרתם למנוע מהמתרגלים ליפול שוב ושוב לאותו צעד ראשון של התבנית, אותו צעד אשר בעקבותיו תמיד יבואו חבריו לתבנית. יש להבין שתבניות אלה, מהוות מלכודות של שינה עמוקה.

ברגע שנלכדנו בתבנית כזו או אחרת, קיימים כל הסיכויים שנישן היטב לאורך כל התבנית.

רק לאחר שהאדם החל לעבוד על עצמו וללמוד את המכונה שלו, יכול הוא להוסיף לעבודתו תרגילים פחות ופחות כלליים, המתאימים ומותאמים לעבודתו האישית.

כך גם יעשה מורהו, אם וכאשר יטיל על האדם תרגיל חדש.