עת לבכות ועת לשחוק

המאמץ לדעת את עצמנו, יוצר בתוכנו תגובות שונות.
היום נזכרתי בתקופה בה גם המאמצים וגם ׳הממצאים׳ גרמו לי לצחוק.
כמובן שהיו תקופות אחרות שיצרו בתוכי תגובות הפוכות מצחוק…