ספק

הספק הוא כלי נפלא לעבודה רוחנית,
כל עוד לא מסיקים בעקבותיו מסקנות.

כאשר תשומת ליבנו מוסטת למסקנה,
אשר יש לניח, שתצוץ מיד אחר הספק,
כלי נפלא זה חדל להתקיים.

W.S.Tarot

The journey into an unknown existence

W.S Tarot

- The Essence of Human Development

דפי הדהרמה של שלמה שנטידווה

את הבודהיזם שלי, אני אוהב אותנטי (שלמה ש. שפרינגר :-) )