שלבים שונים בעבודה והתפתחות


התרשים הבא עשוי להביא תועלת‮, ‬כיוון שהוא מראה מה שהננו‮, ‬אם אכן נשכיל לראות זאת‮. ‬הוא מתאר את השינויים במהלך התפתחותנו‮, ‬מה שאנחנו עכשיו ומה שביכולתנו להפוך להיות‮. ‬כאשר תלמדו להשתמש בתרשים זה‮, ‬יסייע לכם הדבר להגדיר שלבים שונים בעבודה‮.‬ לקרוא עוד…

משל המערה

משל המערה עוסק במצבו של האדם ובאפשרויות הקיימות בפניו להתפתחות‮.‬
ניתן להבין את המשל בצורות שונות ורבות‮. ‬אני אעסוק בשני כיוונים המעניינים אותי ביותר‮.‬
*החיים על פני האדמה ודרכה של הנשמה מעלה‮, ‬ובפרט הקשיים העומדים בדרכה‮.‬ לקרוא עוד…