האדם משול לבית ללא בעל-בית וללא ממונה

‮"‬אחת התורות משווה את האדם לבית שיש בו המוני משרתים‮, ‬אך אין בו בעל-בית ואין בו ממונה‮. ‬המשרתים שכחו כולם את חובותיהם‮; ‬איש מהם אינו‮ ‬רוצה לעשות את המוטל עליו‮; ‬כל אחד מנסה להיות בעל-בית‮, ‬ולו גם לרגע‮; ‬באי-סדר כזה מאיימת על הבית סכנה חמורה‮. ‬הסיכוי היחיד להצלה הוא‮ ‬בכך שקבוצה מן המשרתים הנבונים תתכנס ותבחר בממונה זמני‮, ‬כלומר‮, ‬בממלא מקום לממונה‮. ‬אז יוכל ממלא המקום הזה להורות לשאר המשרתים את‮ ‬מקומם ולהביא לכך שכל אחד מהם יעשה את עבודתו שלו‮: ‬הטבח במטבח‮, ‬העגלון באורוות‮, ‬הגנן בגינה‮, ‬וכן הלאה‮. ‬כך אפשר יהיה להכין את ה'בית‮' ‬לבואו של הממונה האמיתי‮, ‬שיכין אותו לקראת בואו של בעל הבית‮.‬

פ.ד‮. ‬אוספנסקי
חיפוש אחר המופלא

שלבים שונים בעבודה והתפתחות


התרשים הבא עשוי להביא תועלת‮, ‬כיוון שהוא מראה מה שהננו‮, ‬אם אכן נשכיל לראות זאת‮. ‬הוא מתאר את השינויים במהלך התפתחותנו‮, ‬מה שאנחנו עכשיו ומה שביכולתנו להפוך להיות‮. ‬כאשר תלמדו להשתמש בתרשים זה‮, ‬יסייע לכם הדבר להגדיר שלבים שונים בעבודה‮.‬ לקרוא עוד…