שפה ומודעות

בעבר התהלכו על אדמה זו בני אדם מפותחים מבחינה רוחנית, בני אדם אלה היו מודעים לעולם החיצוני ולעולמם הפנימי; הם ראו היטב את כל מכלול תפקודיהם ויצרו שפה היכולה לבטא בצורה ״מדויקת״ את עולם הפנימי והחיצוני.

היום כאשר מתהלכים על אותה אדמה ״בני אדם״ עיוורים או עיוורים למחצה המודעים אך ורק לצלליו של עולמם הפנימי והחיצוני, השפה אף היא ירדה מגדולתה. לרוב מדובר באותן המילים, אך הן הפסיקו לשקף אמיתות ושקעו לתוך אותו בלבול ועיורון.

בלשנים ומומחים אף הרחיקו לכת במחיקות, שינויים והמצאות חדשות, אשר עיוותו שפה זו ללא הכר.

רמת הוויה והבנה

בדרך כלל אנו לא מבינים זה את זה גם כאשר אנו מדברים באותה השפה.
כאשר אני מדבר על אותה שפה, אני לא מדבר על כך שאנו מדברים עברית או אנגלית אלא על משמעות המילים.
כלומר, אנשים שונים משתמשים באותה מילה, אך כל אחד מהם מתכוון לדבר מה שונה.
כיוון שזו אותה המילה כולם בטוחים שמדובר באותה המשמעות או אותו הפירוש…

לקרוא עוד…

לשון

‮"… ‬לאנשים יש הכרה פנימית איתנה‮, ‬או אמונה‮, ‬שהם מדברים באותה לשון‮, ‬שהם מבינים זה את זה‮.‬
למעשה‮, ‬אין להכרה פנימית זו יסוד כלשהו‮.‬
הלשון שבה הם מדברים מותאמת רק לחיי המעשה‮. ‬אנשים יכולים למסור זה לזה מידע בעל אופי מעשי‮, ‬אך ברגע שהם עוברים לתחום מעט יותר מורכב‮ ‬מיד הם אבודים‮, ‬והם חדלים להבין זה את זה‮, ‬אף כי דבר זה לא מודע להם‮.‬
בני אדם מדמים לעצמם שהם מבינים זה את זה לעתים קרובות‮, ‬אם לא תמיד‮, ‬או שהם יכולים‮, ‬מכל מקום‮, ‬להבין זה את זה אם רק ינסו או ירצו בכך‮: ‬הם מדמים שהם מבינים את מחברי הספרים שהם קוראים ושאנשים אחרים מבינים אותם‮.‬
גם זו אחת האשליות שבני אדם יוצרים לעצמם וחיים בתוכן‮. ‬לאמיתו של דבר‮, ‬איש אינו מבין את רעהו‮.‬
שני אנשים עשויים לומר מתוך הכרה פנימית עמוקה אותו דבר עצמו ולקרוא לו בשמות שונים‮, ‬או להתווכח זה עם זה ללא סוף מבלי להעלות בדעתם‮ ‬שאין ביניהם שום חילוק‮. ‬או‮, ‬להיפך‮, ‬שני אנשים עשויים לומר אותן המלים ולדמות לעצמם שהם מסכימים זה עם זה ומבינים זה את זה‮, ‬בעוד הם‮ ‬אומרים‮, ‬למעשה‮, ‬דברים שונים לחלוטין ואינם מבינים זה את זה כלל‮…"‬

‮"… ‬ברור לגמרי כי לשם לימוד נאות‮, ‬לשם חילוף מדויק של דברים‮, ‬יש צורך בלשון מדויקת שתאפשר לקבוע מה באמת מתכוון אדם לומר‮; ‬לשון שתכלול סימן מיוחד לנקודת הראות שמבחינתה נוקטים במושג נתון ותקבע בכך את מרכז הכובד של אותו מושג‮…"‬

‮"…‬להבנה מדויקת דרושה לשון מדויקת‮. ‬לימוד תורות של ידע עתיק מתחיל בלמידה של לשון שתאפשר לקבוע מיד מה בדיוק נאמר‮, ‬מאיזו בחינה ובאיזה קשר‮. ‬הלשון החדשה הזאת כמעט שאינה מכילה מונחים או כינויים חדשים‮, ‬אך היא מבססת את מבנה הדיבור על עקרון חדש‮, ‬היינו‮, ‬עקרון היחסיות‮; ‬רוצה לומר‮, ‬היא עושה את כל המושגים ליחסיים ומאפשרת על ידי כך קביעה מדויקת של זוית המחשבה‮ ‬__‮ ‬שהרי מה שחסר ביותר בלשון הרגילה הם מונחים להבעת היחסיות‮.‬
משהגיע אדם לכלל שליטה בלשון זו‮, ‬ניתן למסור ולהעביר לו בעזרתה הרבה ידע ומידע שאינם ניתנים למסירה בלשון הרגילה‮, ‬לא בעזרתם של כל המונחים המדעיים והפילוסופיים האפשריים‮…"‬

דבריו של גורדייף
חיפוש אחר המופלא
פ.ד‮. ‬אוספנסקי