תרגיל – גירוי ותגובה

במסגרת מסוימת בה הייתי שותף, נעשה תרגיל מעניין.
קבוצה של אנשים שישבו במעגל, ומתנדב אחד שהיתיישב במרכז המעגל.
המתנדב ידע בדיוק את כל פרטיו של התרגיל, ושום דבר בתרגיל לא היה מבחינתו הפתעה.
כלומר, הוא יכל להתכונן ולאמץ גישה שתשפיע על תוצאות התרגיל. לקרוא עוד…