האדם אינו מכיר את עצמו

אין הוא מכיר את הגבלותיו ואת אפשרויותיו‮. ‬הוא אינו יודע אפילו עד כמה גדול ההיקף‮, ‬שבו אין הוא יודע את עצמו‮.‬
האדם המציא מכונות רבות‮, ‬והוא יודע‮, ‬שמכונה מסובכת דורשת לפעמים שנים של לימוד מדויק‮, ‬קודם שאפשר להשתמש בה ולפקח עליה‮.‬
אך אין הוא משתמש בידיעה זו כלפי עצמו‮, ‬אף-על-פי שהוא עצמו מכונה הרבה יותר מסובכת מכל מכונה שהמציא‮.‬
יש לאדם כל מיני רעיונות בלתי-נכונים על עצמו‮. ‬קודם-כל‮, ‬הוא אינו תופס שהוא למעשה מכונה‮.‬
מה פירוש של דבר שהאדם הוא מכונה‮?‬
פירושו שאין לו תנועות בלתי-תלותיות‮, ‬הן בתוך עצמו והן מחוצה לו‮. ‬הוא מכונה מונעת על-ידי השפעות חיצוניות וגירויים חיצוניים‮.‬
כל תנועותיו‮, ‬פעולותיו‮, ‬רעיונותיו‮, ‬רגשותיו‮, ‬מצבי-רוחו ומחשבותיו הם תולדה של השפעות מן החוץ‮. ‬הוא עצמו אוטומאט בעל מלאי מסוים של זכרונות מנסיונות קודמים ומידת-מה של מרץ שמור‮.‬

פ.ד‮. ‬אוספנסקי
הפסיכולוגיה של התפתחותו האפשרית של האדם