מניסיוני האישי

אכן, מניסיוני האישי, יכול אני לומר, שעבודה על תודעה לא יכולה להתבצע בכל תנאי.
בעבר, כאשר מסיבות שונות נעדרתי למשך תקופות ממושכות מפעילויות הקשורות לבית הספר, הבחנתי כיצד ה'חיים' שואבים אותי אל המכניות והשינה.
היום אני נמצא במקום הרבה יותר קיצוני. אני יכול לומר בבטחה, שללא עזרה, לבדו האדם לא יכול להתפתח.
אולי, כאשר ואם אירדם לגמרי, אומר את ההפך…

לחצו כאן והגיבו על הודעה זו בפורום!

סבל

מעניין, שרוב הדתות מדברות על הסבל כעל המפתח להתפתחות האדם והתעוררותו:
ניתן להתמירו וללמוד לא להזדהות עמו, וכך להגיע לאותו מצב של שלווה ואושר.
ובכל זאת מאמיני אותם דתות מקדישים את זמנם בתפילות ותחנונים להקלה בסבלם.
בעודם בטוחים שהם סובלים עקב חטאיהם, וההגעה לאותה שלווה ואושר תלויה בסלחנות האל והפחתת הסבל.

השפעות ומרכז מגנטי

האדם הוא מכונה הנשלטת על ידי השפעות חיצוניות.
הוא כפוף לשני סוגי השפעות.
השפעות א' והשפעות ב'.

השפעות א': השפעות מכניות הקשורות לחיים ועוסקות בכל הגילויים המכניים של האדם בחיים;
תשוקה לעושר, תשוקה לפרסום, לחיים טובים, להצלחה ועוד…
השפעות אלו נוצרות ע"י בני אדם ישנים – 1,2,3.

השפעות ב': השפעות אלו במקורן נוצרו על ידי אנשים מודעים!
הן מגיעות אלינו בצורה לא ישירה.
בצורת דת, מדע, פילוסופיה, אזוטריה, אומנות ועוד…

רוב בני האדם חיים תחת השפעות א'. אותם אנשים נפגשים בחייהם בהשפעות ב', אך הם חולפים על פניהן מבלי להבחין בהן.
יש כאלה שמבחינים בהשפעות ב' ומבינים אותן, ויש כאלה שלא מבינים אותן כלל, ורק חוזרים על המילים ללא הבנה.

שתי ההשפעות הללו קובעות את המשך התפתחותו של האדם!

השפעות ב', אשר נצברות באדם, יכולות ליצור בתוכו מסה מגובשת, אשר מושכת אותו לכיוון מאוד מסוים.
אותה מסה נקראת בדרך הרביעית – "מרכז מגנטי".
"מרכז מגנטי" מושך אליו עוד השפעות ב', והשפעות א' לא מעניינות אותו.
אותו "מרכז מגנטי" מורכב בעצם מ'אני'ים שנוצרו מאותן השפעות ב'.
'אני'ים אלו מתחילים להתעניין ברעיונות הקשורים בהתפתחות האדם.
כעת תפקידו של "מרכז מגנטי" הוא למצוא מקור טוב יותר, היכול לעזור להתפתחות האדם. דבר מה שלא כלול בהשפעות ב' ולו אנו קוראים השפעה ג'!
השפעה ג' היא השפעה מודעת, וניתן להעבירה באמצעות הנחייה ישירה.
לא בדרכים עקיפות, כמו השפעות ב', אלא באמצעות מגע ישיר!
זאת אומרת; אדם מודע – מורה, אשר יכול להעביר השפעה זו, אל האדם ישירות.

שלבים שונים בעבודה והתפתחות


התרשים הבא עשוי להביא תועלת‮, ‬כיוון שהוא מראה מה שהננו‮, ‬אם אכן נשכיל לראות זאת‮. ‬הוא מתאר את השינויים במהלך התפתחותנו‮, ‬מה שאנחנו עכשיו ומה שביכולתנו להפוך להיות‮. ‬כאשר תלמדו להשתמש בתרשים זה‮, ‬יסייע לכם הדבר להגדיר שלבים שונים בעבודה‮.‬ לקרוא עוד…

התפתחות

יש שחושבים, שהאדם כפי שאנו מכירים אותו – הוא מוצר מוגמר ושלם, אחרים טוענים, שהסביבה הלא בריאה והלא מאוזנת השפיעה על מערכות האדם, לכן יש להחזיר את האיזון לקדמותו. לפי הבנתי, הטבע מפתח את האדם עד לנקודה מסוימת, מעבר לנקודה זו הכל תלוי באדם עצמו, להמשיך ולהתפתח בעזרת מאמצים משלו או להתנוון ולפספס את האפשרות להתפתח.

במילים אחרות, איכויות מסוימות שבמצב רגיל נשארות לא מפותחות באדם, יכולות להתפתח רק בעזרת מאמצים של האדם ועזרה מבחוץ.
מר' אוספנסקי אמר, ש"התפתחותו של האדם תלויה בכך, שיבין מה הוא עשוי לקבל ומה התמורה שהוא חייב לתת".
ישנה בעיה גדולה העומדת חוצץ בין האדם ולבין האפשרות להתפתח: האדם מדמה שברשותו כוחות ויכולות מסוימות, הוא סבור, שהוא מכיר ויכול להשתמש בהן. לאמיתו של דבר, צריך האדם לרכוש תכונות שלדעתו הן כבר ברשותו.

(דומה הדבר למקרה של אדם החי כל חייו במערה ואינו מודע לעולם האמיתי יותר שמעל פני הקרקע, לדידו המערה שלו היא העולם. ראה – משל המערה).

האדם מדמה, שברשותו רצון וכוח לעשות, הוא מדמה שהוא מודע ושהוא אחד ולא רבים!

כל עוד, משלה האדם את עצמו ומדמה שכל אלו ברשותו, אין כל אפשרות להתפתחות!
השקר הגדול ביותר, שהאדם מספר לעצמו – "אני מודע".
לאמיתו של דבר, לא רק שהוא לא מודע, הוא אף לא מבין את משמעות המילה.
התודעה היא סוג של הכרה של האדם! ואין לבלבל אותה עם שכל או עם תפקוד אחר!
עוד דבר שאין האדם יודע – לתודעה יש דרגות, היא לא קבועה. היא משתנה מדרגה לדרגה, אלו הם מצבי תודעה.
בעזרת אימונים מיוחדים ולימוד, ניתן יהיה לאדם להתפתח ולרכוש לעצמו מודעות.

משל המערה

משל המערה עוסק במצבו של האדם ובאפשרויות הקיימות בפניו להתפתחות‮.‬
ניתן להבין את המשל בצורות שונות ורבות‮. ‬אני אעסוק בשני כיוונים המעניינים אותי ביותר‮.‬
*החיים על פני האדמה ודרכה של הנשמה מעלה‮, ‬ובפרט הקשיים העומדים בדרכה‮.‬ לקרוא עוד…