השפעות ומרכז מגנטי

האדם הוא מכונה הנשלטת על ידי השפעות חיצוניות.
הוא כפוף לשני סוגי השפעות.
השפעות א' והשפעות ב'.

השפעות א': השפעות מכניות הקשורות לחיים ועוסקות בכל הגילויים המכניים של האדם בחיים;
תשוקה לעושר, תשוקה לפרסום, לחיים טובים, להצלחה ועוד…
השפעות אלו נוצרות ע"י בני אדם ישנים – 1,2,3.

השפעות ב': השפעות אלו במקורן נוצרו על ידי אנשים מודעים!
הן מגיעות אלינו בצורה לא ישירה.
בצורת דת, מדע, פילוסופיה, אזוטריה, אומנות ועוד…

רוב בני האדם חיים תחת השפעות א'. אותם אנשים נפגשים בחייהם בהשפעות ב', אך הם חולפים על פניהן מבלי להבחין בהן.
יש כאלה שמבחינים בהשפעות ב' ומבינים אותן, ויש כאלה שלא מבינים אותן כלל, ורק חוזרים על המילים ללא הבנה.

שתי ההשפעות הללו קובעות את המשך התפתחותו של האדם!

השפעות ב', אשר נצברות באדם, יכולות ליצור בתוכו מסה מגובשת, אשר מושכת אותו לכיוון מאוד מסוים.
אותה מסה נקראת בדרך הרביעית – "מרכז מגנטי".
"מרכז מגנטי" מושך אליו עוד השפעות ב', והשפעות א' לא מעניינות אותו.
אותו "מרכז מגנטי" מורכב בעצם מ'אני'ים שנוצרו מאותן השפעות ב'.
'אני'ים אלו מתחילים להתעניין ברעיונות הקשורים בהתפתחות האדם.
כעת תפקידו של "מרכז מגנטי" הוא למצוא מקור טוב יותר, היכול לעזור להתפתחות האדם. דבר מה שלא כלול בהשפעות ב' ולו אנו קוראים השפעה ג'!
השפעה ג' היא השפעה מודעת, וניתן להעבירה באמצעות הנחייה ישירה.
לא בדרכים עקיפות, כמו השפעות ב', אלא באמצעות מגע ישיר!
זאת אומרת; אדם מודע – מורה, אשר יכול להעביר השפעה זו, אל האדם ישירות.