בחירה, ׳אני׳ים וצמתים

האדם הישן מצויד ב׳אני׳ מדומה, היוצר אשליה של אחדות.
הוא מכנה את עצמו ׳אני׳, או משתמש בשמו הפרטי:
אני אוהב, אני שמח, אני רוצה, אני הולך, אני אוכל, אני חושב…
או, אני לא רוצה, אני סובל, אני עצוב, אני כועס, אני רעב, אני מתנגד… לקרוא עוד…

בחירה

אנו בטוחים שיש לנו את האופציה לבחור, שאנו מסוגלים ע״י הסקת מסקנות ולמידה לבחור בעמדה כזו או אחרת. יותר מכך, אנו בטוחים, שאנו יוצרים לעצמנו ובעצמנו עקרונות ודעות, ולפיהן אנו קובעים מה מוסרי בעינינו ומה לא…
לאמיתו של דבר, אין לנו כל אפשרות לבחור. המסקנות, העמדות, העקרונות, הפעולות והדעות שלנו, הן כולן תוצר או תוצאה בלתי נמנעת אחת.

דמיינו לעצמכם שאדם פלוני בנקודה מסויימת בחייו, הוא אדם צהוב, המסקנות שלו, העמדות, העקרונות, הפעולות והדעות שלו צהובות.
אותו אדם צהוב, פוגש השפעות חיצוניות בצבע כחול. הצבע הכחול משפיע על האדם הצהוב, כלומר הצבעים מתערבבים ונוצר הצבע הירוק.
כעת האדם הצהוב הפך להיות ירוק, לא הייתה לו כל בחירה, הוא לא בחר להיות ירוק, אף על פי שהוא יספר לעצמו שזו הייתה בחירתו. לעומתו של דבר, עירבוב בין הצבע הצהוב ובין הצבע הכחול, תמיד ייצור את הצבע הירוק!

נכון, יש ירוקים שונים, וזה קשור בכמות של צהוב וכמות הכחול, ובדרך כלל הדברים לא כל כך פשוטים, ומתערבבים יותר משני צבעים ביחד, אך תמיד התוצאה בלתי נמנעת וידועה מראש.