התבוננות ודמיון

אנו מגינים על העולם הדמיוני שלנו בעוז.
בכל פעם שנשקפת סכנה העלולה לערער קצת על אותו עולם דמיוני,
אנו מתגייסים להגן עליו ולחזק אותו.

אותו עולם דמיוני הנוצר בעזרת ובעקבות עיוורון ובורות ונתמך ע"י הסביבה בא אנו חיים
מורכב מדעות, הבנות ועקרונות שגויים, היכולים להתקיים רק בסביבה שיקרית והזויה.

 אמת או ספק, תמיד מעיימים על אותו עולם דמיוני…

לכל אדם ישנה מידה מסויימת של אנרגיה המספיקה להתבוננות קצרה.
אותה התבוננות נוצרת מידי פעם ללא כל מאמץ מצידו. ניתן לומר, שהמקרה הוא זה האחראי להתבוננות זו.
לרוב, ניתן להשוות התבוננות זו להתבוננות של ילד על עולם מורכב ובלתי מובן. לאחר התבוננות זו, נותר הילד מבולבל יותר, לפעמים אף חרד…
ברגע זה נכנסים לפעולה כמה מנגנונים משומנים היטב, שתפקידם להסתיר מעיני המתבונן את העובדה שהוא לא מבין ואף חרד ממה שראה, ובנוסף ליצור הסבר דמיוני המסביר לכאורה את מה שראה הילד.
בנוסף ישנם מנגנונים האחראים להסתיר גם מראות הסותרים את עולמנו הדמיוני, כלומר, סותרים את ההבנות, הדעות והעקרונות שלנו.

מנגנונים אלה, נוצרים וקיימים מסיבה אחת בלבד, לשמר את שנתינו ולעמעם את המכות והזעזועים שהחיים מספקים ללא הפסקה.
עם המנגנונים, קשה מאוד לצאת מאותו עולם דמיוני, אך בלעדיהם האדם חסוף למכות וזעזועים, ואם אינו יודע כיצד להתמודד עימם, במקרים מסויימים אלול להיפגע נפשית.
זו הסיבה שבעבודה רוחנית, יש לעבוד בשלבים ולקבל עזרה מקצועית מאדם מנוסה.

אם נחזור לאותה התבוננות, שהזכרתי לפני כן, אז חייב אני להוסיף, שלא רק המנגנונים מעמעמים את מה שאנו רואים, ומסלפים בהסברים דמיוניים את המראה הנגלה לנו, אלא שישנה בעיה גם בהתבוננות עצמה.
דומה הדבר לניסיון לפקוח את עניינו ולראות באמצע הלילה, כאשר מישהו או משהו העיר אותנו לפתע.
המראה שנקלוט יהיה מטושטש ולא ברור, ויש להניח שברוב המקרים מיד נירדם שוב, ולא נזכור כלל את העובדה שהתעוררנו או שראינו משהו.
כך בדיוק גם בהתבוננויות שלנו, לרוב מדובר ברגעים קצרים ולא ברצף זמן המספיק להבין ולראות הקשרים.
וכך כאשר רק פיסות קטנות של מידע נותרים בידינו, אנו משלימים ובונים סביבם הקשרים דמיוניים.

הפחד מהספק

בני אדם מפחדים לחיות בספק. הם מעדיפים שהכול יהיה ברור, בטוח ולא משתנה.
כך הוא הדבר גם עם בני האדם, המנסים לעבוד על עצמם ולהגיע למצבי תודעה גבוהים יותר. ובמיוחד הם, מפתחים לעצמם בולם זעזועים: מנגנון המשמר את שנתם ומאפשר להם לחיות בשלום עם עצמם בהתעלמות מוחלטת מכל הסתירות והטלטולים החיצוניים והפנימיים העלולים להעיר אותם.
בדרך כלל מדובר בבולם זעזועים בדמותו של הביטחון המוחלט בצדקתי.
גם אם נתעלם מהעובדה, שכל מה שהאדם רואה הוא דמיוני, כלומר קובץ גדול של שקרים, שהאדם מספר לעצמו. וכדי להיות ברור אני לא מדבר על רעיון העולם האשלייתי או ה'מאיה', ונניח שהאדם מבצע התבוננות ורואה דבר מה אמתי יחסית, הרי שעדיין ישנן התבוננויות ברמות ועומקים שונים. אותה התבוננות היא רק אמת יחסית, אין צורך לעשות ממנה תורה מסיני, יכול להיות שמחר נתבונן ונראה דבר מה מעמיק יותר וההתבוננות הקודמת תמצא כחלקית או לא נכונה.
לכן הספק היחסי יכול להועיל רבות לעבודתו של האדם על עצמו. הוא משאיר פתח לאמיתות גדולות ומעמיקות יותר. ללא אותו ספק אנו מונעים מעצמנו את הגילוי המעמיק יותר. הביטחון בכך שההתבוננות שלי היא אמתית וסופית מפסיק את העבודה באותו רגע.

"כי הספק נעים לי לא פחות מן הידיעה."
דנטה אליג'ירי

"One who has no doubts will have little success."
לאונרדו דה וינצ'י

אתם מוזמנים להגיב על הודעה זו בפורום, לחצו כאן.

תרוצים

מסיבות שונות, מקוריות ואישיות, מתרצים אנו את מעשינו או את חוסר המעש.
האחד לא מתחתן, כיוון שחתונה תטרפד את תכניותיו להצטרף לקבוצת נזירים בהודו. אך לאמתו של דבר, נזכר אותו אדם באותה קבוצת נזירים רק כשעומד הוא מול שאלת החתונה. וברור לכולם וגם לו שלעולם כבר לא יצטרף לאותה קבוצה, גם אם יישאר רווק עד סוף ימי חייו.
האחר, לא יפספס הזדמנות להתקוטט ויסביר שנוהג הוא כך, רק למען הצדק. אך לאמתו של דבר הצדק הוא רק תרוץ למעשיו.
וכך מורכבים חייו של האדם, תרוצים שקריים על תרוצים שקריים. מנגנון זה נועד להסתיר מפניו את האמת על עצמו, במיוחד את הסתירות הרבות הקיימות בתוכו ואת הצדדים אותם מעדיף הוא לא לראות. הרי עדיף להאמין שאני לא מתחתן כיוון שאני אדם רוחני ואני רוצה להצטרף למנזר בהודו, מאשר לראות את האמת – אני פחדן.

"מלך פירהוס, בבקשו לפלוש לאיטליה, נשאל על-ידי קינאס, יועצו החכם, אשר ביקש להמחיש לו את הבלותה של משאלתו: "אדוני, מהי המטרה שהצבת לך בתוכניתך זו?" — "להיות שליט על איטליה," השיב לו פירהוס במהירות. "ומה אחר כך?" הוסיף קינאס לשאול, "אעבור לגליה ולספרד," אמר. "ואחר כך?" — "אצא להכניע את אפריקה ולבסוף, לכשיהיה העולם כולו מונח לרגלי, אנוח ואחיה בשובה ובנחת." — "בשם אלוהים, אדוני," השיב לו קינאס בלהט, "אמור לי מה מונע אותך מלחיות בשובה ובנחת כבר עכשיו, אם זה רצונך? מדוע אינך משתקע כבר עכשיו במצב שלדבריך אתה שואף אליו ואינך חוסך מעצמך יגע וסיכונים רבים כל-כך שאתה מעמיד עתה בין שני אלה?"

מישל דה מונטיין – לפי פלוטרכוס, חיי פירהוס

בולמי זעזועים

כה קשה להתעורר וכה קל לשקוע בשינה עמוקה לזמן בלתי מוגבל.
כל אותם הדברים, ההתרחשויות שסביבנו, הפרעות, כלל לא מפריעים לנו בשנתנו.
איך נוצר מצב זה, המאפשר את אותה שינה ארוכה ועמוקה?

אז ברור, שמדובר בכמה גורמים, אך על אחד מהם ברצוני לדבר כעת.

בולמי זעזועים: זה הוא מנגנון מלאכותי, אשר נוצר על ידינו (ולא ע"י הטבע), בצורה לא מודעת.
תפקידו הוא לחצוץ או לבלום את הזעזועים.
הסיבה להופעתו של מנגנון זה, נובעת מהעובדה שאנו חסרים את האחדות ושבעצם אנו ריבוי, ריבוי ה'אני'ים.
עובדה זו יוצרת אין ספור סתירות בתוך המכונה שלנו: בין דעות, רגשות, חיבות, סלידות ומעשים….

אם היה בידינו לראות במהלך כל חיינו את כל הסתירות הקיימות בנו, לא היינו מצליחים להעביר את חיינו בשינה עמוקה. הידיעה וההבנה של כל אותן סתירות הייתה מטרפדת את השינה השלווה שלנו.
אם היה בידינו לראות את אותן סתירות, היינו יודעים מי אנו באמת, ומה מצבנו הנוכחי.
דבר זה היה גורם לחיכוך תמידי ולאי מנוחה מתמדת. אולי אף לשיגעון מוחלט.

אז איך מנגנון זה מתגבש בתוכנו?
אם האדם לא מצליח לסלק את כל אותן סתירות, הוא למד להתעלם מהן.
הוא יחדל לראות אותן!
זה הוא בדיוק תפקידם של בולמי הזעזועים: להסתיר מעינינו את אותן סתירות ולתת לנו את התחושה הנעימה והשלווה שהכל יהיה טוב, שאין שום סתירות ואפשר לישון בשקט, שאנו אחדות ולא ריבוי.

הגילויים של בולמי הזעזועים יכולים להיות: התעלמות משגיאותינו אנו, השתדלות להתחמק מכל האמיתות הבלתי נעימות שגורמות לחיכוך, הונאה עצמית מתמדת, הצדקת עצמנו והאשמת הזולת ועוד…
או בקיצור, בניית תמונה נוחה ודמיונית לחלוטין של מי אני? למה אני? ואיך אני?

אני מעדיף את המונח "חציצה" – להעמיד חציצות בין הסתירות. לכן אשתמש במונח זה לתאר את הפעולה הנגרמת ע"י בולמי זעזועים.