הכהן הגדול, גלגל המזל והשטן

 

מהשלב הזה השוטה מתקדם בשלושה מישורים שונים: במישור הראשון הוא מגיע אל הכהן הגדול, במישור השני אל גלגל המזל ובמישור השלישי אל השטן.

הכהן הגדול

בקלף הקיסר, הקודם לכהן הגדול, השוטה הופך לחלק מקבוצה, ומקבל על עצמו את החוקים המגדירים את אותה קבוצה. הוא מתחיל ליישם את החוקים ומתחיל לעבוד על עצמו לפי מטרה.
כעת הוא פוגש במדריך/מורה עצמו, המלמד אותו את העקרונות החשובים ביותר עליהם כבר דיברנו בעבר, אבל עד כה השוטה הכיר אותם בצורה שטחית ובמקרים גדולים תאורטית בלבד.
כעת כאשר השוטה החל יורד מטה אל המערה, הוא התחיל להתנסות ולוודא את כל הלימוד.

הכהן הגדול מלמד את השוטה על שלושת הכוחות: הפעיל הסביל ומנטרל, ובמקביל השוטה מקבל שיעור הקשור בשלושה קווי עבודה.
על שלושת הכוחות הרחבנו כאשר דיברנו על קלף הקוסם, הכוהנת הגדולה והקיסרית. ואת שלושת קווי העבודה הזכרנו במשל הבריחה מהכלא.
כעת אוסיף עוד קצת על שלושת קווי עבודה.

דבריו של הכהן הגדול:

קו עבודה ראשון
עבודה אמתית של האדם, מתחילה בלימוד וראייה עצמית! דבר הדורש ידע ושיטה!
בני אדם, אשר מנסים ללמוד ללא שיטה וידע, מגבשים במהרה רעיונות שגויים על עצמם. לכן אנו צריכים להיפטר מאותם רעיונות לא נכונים ובאותו זמן למצוא שיטה ללימוד וראיה נכונה של עצמנו!
לאחר שמצאנו את הידע ואת השיטה, עלינו להתחיל במאמצים לראות את עצמנו, זו היא עבודה אישית ופרטית שלנו. היא יכולה להיעשות בכל מקום ובכל זמן, יותר נכון היא חייבת להיעשות בכל מקום ובכל זמן, רק כך אנו יכולים לראות וללמוד את כל ההיבטים שלנו.
כדי לעבוד בקו עבודה ראשון, אין אנו זקוקים קבוצה, זו היא עבודה פנימית, אך כפי שמלמד אותנו "חוק השבעה", אנו נגיע למרווח, שימנע את התקדמותנו בקו עבודה ראשון.
במילים אחרות, לא ניתן להמשיך בעבודה על קו עבודה ראשון ללא המגשר הנכון, וכאן נכנס לפעולה קו עבודה שני.

קו עבודה שני
מדובר על עבודה עם עוד אדם או קבוצה של אנשים, כמפי שראינו במשל בית הסהר והבריחה ממנו:
אנו צריכים להיעזר בחברינו לעבודה. אותה עזרה יכולה לבוא בצורות שונות ומעניינות:
אפילו שיחה בין שני תלמידים, יכולה להבהיר הרבה דברים לא מובנים, לקיחת מטרות משותפות והתבוננויות יכולה לספק קשת גדולה רחבה ומובנת יותר על עצמנו, ראיה של עצמנו ע"י ראיה והבנת התנהלות של תלמיד אחר; ישנם דברים שהם כה מושרשים ועמוקים אצלנו, שאין כל סיכוי שנצליח לראות אותם בעצמנו, בכך שאנו רואים את אותן התכונות על מישהו אחר נוצר אפקט המראה, כך בעצם אנו רואים את עצמנו. גם כאשר תלמיד אחר רואה דבר מה עלי, ולדעתו אני לא מסוגל לראות בעצמי, הוא יכול לגשת ולכוון אותי לכך….
וישנם עוד דרכים רבות בהם ניתן לעבוד עם אדם אחר או עם קבוצה. מה שמעניין וחשוב, שקו עבודה שני יכול להכיל בתוכו את קו עבודה ראשון, בתנאי שהעבודה נעשית בצורה תקינה.
ללא הקו השני הקו הראשון תקוע ולא יכול להמשיך ולהתקדם לשום מקום. קו עבודה שני הוא המגשר לקו הראשון!

קו עבודה שלישי
זו היא עבודה למען מטרה גדולה, כאן אנו מוותרים על הרצון שלנו למען המטרה של המורה או בית הספר. בקו עבודה זה אנו נמצא את עצמנו בסיטואציות שונות שבעצמנו לא היינו יכולים ליצור ולא היינו רוצים ליצור.
סיטואציות אלו רק עוזרות לנו לראות צדדים שונים שבנו, שבחיים הרגילים לעולם לא היינו נחשפים אליהם. מצבים אלה מייצרים מגשרים המאפשרים את המשך העבודה.

קו עבודה שלישי יכול להכיל בתוכו את הקו השני ואת הקו הראשון, הוא מהווה מגשר לקו השני וזה בתורו לקו הראשון.
במילים אחרות, מי שעובד בקו עבודה שלישי בצורה תקינה, עובד במקביל על הקווים הראשונים.

 

גלגל המזל

בקלף שקדם לגלגל המזל, קלף הנזיר, השוטה מגלה את מצפונו.
בעזרת החוקים החדשים ועבודתו החדשה עם מטרה (קלף הקיסר), מצליח השוטה לזהות את המצפון הלוחש אל אוזנו ומורה על הירידה אל המערה. אם השוטה מצליח להתגבר על כל הקשיים המונעים ממנו את הירידה לתוך המערה, הכוללים מגשר (קלף המתינות) כדי להתגבר על מרווח, הוא לומד על עצמו את השיעורים החשובים ביותר.
אותה מערה או שאול, מסמלים את ההתבוננות המעמיקה של השוטה בעצמו.
באותה ירידה/התבוננות, מגלה השוטה את מצבו האמתי.

השוטה לומד שאינו שולט בכלום ואינו אחראי על שום דבר בחייו. הוא מגלה שהכל קורה לו, והאחראיים לשינויים ולכל מה שמתרחש בחייו הם ההשפעות והגירויים החיצוניים והפנימיים המשפיעים על כל המערכת המכונה ״השוטה״. במילים אחרות, המקרה שולט בו לגמרי, וכאשר הכל תלוי במקרה ובגירויים, הרי שהמזל הוא האל שהשוטה סוגד לו.

השוטה לומד כיצד חוק השלושה וחוק השבעה מתגלמים בו עצמו.
הוא לומד היכן נוצרים אותם מרווחים המעקבים את התקדמותו, וכיצד ניתן לגשר עליהם.
והוא לומד על השלשה המתקיימת בו המורכבת מהאגו, האגו המזויף והמהות שלו.
וכך נוצר משולש אשר קדקודיו מורים האחד על המהות, השני על האגו והשלישי על האגו המזויף.
כך מסתובב אותו משולש על גלגל המזל, ופעם הקדקוד המורה על המהות נמצא למעלה, פעם הקדקוד המורה על האגו ופעם הקדקוד המורה על האגו המזויף. האחראים לסיבוב המשולש הם ההשפעות והגירויים החיצוניים והפנימיים. במילים אחרות, מצב תודעתו של השוטה תלוי במקרה ומשתנה בכל רגע ורגע. הכל תלוי במה משפיע על השוטה באותו רגע.

הסבר קצר על האגו המזויף, המהות והאגו:
מהות: אותם הדברים הנולדים עמנו: תכונות גופניות, נטיות, העדפות וכו'. למשל אדם שנולד עם עיניים חומות, זו המהות שלו. הוא נולד עם כישרון לציור, זו המהות שלו. הוא נולד עם תכונה כזו או אחרת, זו המהות שלו. הוא נולד כאשר תפקוד מסוים, נגיד התנועתי מפותח אצלו יותר והוא ממורכז בו, זו המהות שלו. במקרה שהאדם מתפתח בצורה נכונה ומאוזנת, המהות גדלה ומתפתחת במקביל לאגו.
במקרה שמדובר בהתפתחות לא מאוזנת, המהות חדלה להתפתח כבר בגיל צעיר מאוד.

האגו המזויף: אגו אשר מתפתח בצורה לא תקינה ולא מאוזנת. הכולל את אותם התפיסות שרוכש האדם ע"י חיקוי במהלך חייו: דעות, השקפות ועוד…
האגו המזויף כולל בתוכו תכונות סותרות שאינן מסוגלות להתקיים בכפיפה אחת. תכונות אלה לא יכולות לבוא על ידי גילוי בעת ובעונה אחת. בכל פעם שנתבונן באגו מזויף נוכל לגלות צדדים שונים ומנוגדים. לפעמים נראה ממנו יותר, ולפעמים נראה רק תכונות מאוד מסוימות.
האגו המזויף לא מעוניין בהתפתחות רוחנית, מבחינתו התפתחות רוחנית מהווה לגביו מוות.
כל מה שמעניין אותו הוא שליטה וגדילה על חשבון המהות. זו הסיבה שברוב המקרים אותו אגו מזויף יהיה שונה מאוד באהבותיו ובסלידותיו מהאהבות והסלידות של המהות.

אגו או אגו אמתי: אגו אשר מתפתח בצורה מאוזנת, ומטרתו לתמוך בהתפתחות המהות.
בשלב מסוים עליו לפנות את מקומו ל״אני אמתי״ ולחדול להתקיים.

השטן

עד כה השוטה דימה, שברשותו רצון וכוח לעשות, הוא מדמה שהוא מודע וחופשי! כל עוד, הוא השלה את עצמו ומדמה שכל אלו ברשותו, אין כל אפשרות להתפתחות! השקר הגדול ביותר, שהשוטה סיפר לעצמו – "אני מודע".
לאמתו של דבר, לא רק שהוא לא מודע, הוא אף לא מבין את משמעות המילה. הוא שמע כל מיני הסברים על כך שהוא כלל לא חופשי ולא מודע, ויכול להיות שאפילו האמין לחלק מהם, אבל עמוק עמוק בלבו הוא בכל זאת החשיב את עצמו כחופשי…
כעת בעזרת חלוקת תשומת לב וזכירה עצמית (קלף המתינות), הוא מסוגל להתבונן בעצמו בצורה אמתית וכנה, במילים אחרות הוא יכול לרדת אל השאול ולהבחין במצבו האמתי.

ואת מה שרואה השוטה בשאול אנו יכולים ללמוד מקלף השטן.
מבחינתי קלף השטן מתאר בצורה נאמנה את משל המערה של אפלטון:
משל המערה עוסק במצבו של האדם ובאפשרויות הקיימות בפניו להתפתחות.
ניתן להבין את המשל בצורות שונות, מה שמעניין אותנו כפי שכתב המחבר, הוא ההתייחסות אל החיים על פני האדמה ודרכה של הנשמה מעלה, ובפרט הקשיים העומדים בדרכה.

החלק הראשון למשל המערה:
האנושות מתוארת במשל המערה בצורה מחפירה למדי; בני האדם חיים מתחת לאדמה במערה כאסירים הכבולים בשוקיהם וצווארם, ללא יכולת לזוז או לסובב את ראשם.
האור היחיד הקיים במערה, נובע מאש בוערת, הנמצאת מאחורי האסירים על קרקע מוגבהת יותר.
אם נתבונן על קלף 'השטן' נראה דמיון רב בין המתואר במשל לבין המצויר על הקלף.
קלף 'השטן' מציג בפנינו גבר ואישה הכבולים בשלשלאות. מאחוריהם יושבת דמות (השטן) עם לפיד, אותו מקור אור יחיד הקיים במערה.
בין אותה אש לאותם אסירים קיימת חומה, שלאורכה מהלכים אנשים, הנושאים בידיהם כלים ופסלי דמויות שונים, אשר בולטים מעל החומה. צללים של אותם פסלים וכלים, נופלים על קיר הניצב לפני האסירים. האנשים הנושאים את הפסלים, כדרך הטבע משמיעים מידי פעם קולות.
האסירים, אשר המראות היחידים שראו בכל חייהם היו אותם צללים, הנופלים על הקיר שמולם, בנוסף לקולות שמשמיעים נושאי הפסלים, בטוחים לגמרי שהצללים הם הדבר האמתי, והקולות הם קולות שמושמעים על ידי הצללים.
מקור האור היחיד מאיר על הדמויות המטילות את צילם על הקיר הנמצא מול האסירים, וקולות האנשים הנושאים את הדמויות, מהווים את כל הגירויים בחייהם של האסירים.
בעודם כבולים ולא יכולים לזוז או לסובב את ראשם, ולראות את האמת, בטוחים הם שהצללים והקולות הם עולמם האמתי.

קיום זה, כך נאמר במשל המערה, דומה מאוד למצב האנושות במציאות.  החיים על פני האדמה משולים לחיי האסירים בתוך המערה. האש העלובה המאירה את המערה, משולה לשמש שלנו. חיינו הנתפסים ע"י חמשת החושים, הם אך צללים והדים.

גם השוטה עצמו נמצא באותה מערה, כבול בשלשלאות, ללא אותו חופש, אשר הוא דימה שנמצא ברשותו. כיוון שהוא משקר לעצמו ומדמה שהינו חופשי, הוא לא מנסה כלל להשתחרר, למה שירצה להשתחרר? הרי הוא בטוח שהוא חופשי! הוא לא מודע לכך שהוא כבול במערה ולא מודע לכך שיש אפשרות להשתחרר ושישנם חיים מחוץ למערה.

את כל זה רואה השוטה כעת בעצמו!

 

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d בלוגרים אהבו את זה: