מרקוס אורליוס

"כל אדם חי רק בהווה ובזה הרגע. כל השאר או שחלף-עבר או שמוטל בספק".

 

"הדברים, שמוקירים אותם ביותר בחיים, הם ריקים, רקובים ופעוטים."

 

"אין כל ערך לא לזיכרון, לא לתהילה, ולא לשום דבר בכלל."

 

"כל הווה של זמן — נקודה אחת הוא של הנצח."

 

"המוות והחיים, הכבוד והכלימה, הסבל והתענוג, העושר והעוני, כל אלה הם במידה שווה מנת חלקם של בני-אדם טובים ורעים, אינם מכובדים ואינם מבישים; אין הם אפוא לא דברים טובים ולא רעים."

 

"כל רגע אנו הולכים וקרבים אל המוות."

 

"גבול הושם לימי-חייך, ואם לא תשתמש בהם על-מנת להכניס צלילות לנפשך, יחלפו הללו, וגם אתה תחלוף, ולא תוכל עוד."

 

"כל מעשיך, דבריך ומחשבותיך יהיו כשל מי שעומד ברגע זה לצאת מן החיים."

 

"החיים קצרים הם; הפק תועלת מן ההווה באופן נבון וצודק."

 

"בכל דבר הגורם לך צער זכור להשתמש בעיקרון זה: הדבר הזה לא זו בלבד שאינו אסון, אלא שלשאת אותו באצילות נפש הריהו בגדר מזל טוב."

 

"זכור שסימן החופש הוא הן לחזור בך מדעתך והן לשמוע בקול מי שמוליכך נכונה."

 

"משגמלת טובה לאדם מה עוד תבקש? כלום אין די בכך שעשית משהו כפי טבעך, שאתה מבקש שכר על המעשה?
כאילו תבקש העין גמול על שהיא רואה, או הרגליים על שהן הולכות. כי כשם שהאברים הללו נוצרו לשם מילוי תפקידם המסוים, וכשהם פועלים לפי תכונתם המיוחדת הם מגשימים את טבעם, כך נוצר גם האדם להיות עושה טוב על-פי טבעו: כשהוא עושה משהו טוב…, הוא פועל לפי תכונתו וזה גם שכרו."%d בלוגרים אהבו את זה: