י.ו. גיתה

״חייב אדם לחזור מאה פעמים ואחת על האמת, שכן אף הטעות לעולם חוזרת ונאמרת מסביבנו, מאה פעמים ואחת, ולא מפי יחידים אלא מפי המונות המונות.
הטעות מהלכת בכל מקום על גפי מרומי העיתונות והאינציקלופדיות ובתי-מדרשיות והאוניברסיטאות ונוח לה לטעות ויפה לה לחיות בהרגשתם של הרוב, העומדים לה צד.״

 

'הצרה היא' – אמר גיתה – 'צרת -מדינה, שאין איש רוצה לחיות וליהנות מן החיים, אלא כל אדם רוצה בשררה, וצרת-האמנות, שאין איש רוצה לשמוח ביצירות שנוצרו, אלא כל אחד מתאווה ליצור בעצמו'.
'ואף אין איש נותן את דעתו ללמוד מדבר יצירה ולהיבנות ממנו בדרכו הוא, אלא כל אחד רוצה לחבר שוב אותו חיבור'.

 

"גיתה צחק. 'כך הוא הדבר. גסות בגסות תיעקר, בגדולה ועצומה מן הראשונה. נזכר אני במקרה אחד מימי חיי הקודמים, בשעה שבין האצילים מצויים היו עדיין פה ופה אדונים-טרפונים, והיה מעשה שבשעת סעודה בחברה מעולה ובנוכחותן של נשים עמד אציל עשיר אחד ודיבר דיבורים גסים, לבושתם ולצערם של כל מי שהיה אנוס לשמעם. בדברים בלבד אי-אפשר היה לקפח אותו. עמד אדון אחד, נועז ומכובד, שישב ממולו, ובחר אמצעי אחר, עם שעשה בקול וברעש גדול מעשה מביש, שהכל נבהלו ואף אותו גס בר-גס בתוכם, וכך נתנמך קולו של זה ושוב לא פתח את פיו. מרגע זה ואילך לבשה השיחה צורה נאה, בדוחה, לשמחת כל הסובבים, אשר הגו תודה רבה לאותו אדם נועז על עזותו הנפלית ועל תוצאותיה המצוינות'."

 

'העולם אחד הוא תמיד' – אמר גיתה — 'המצבים חוזרים ונשנים,…'

 

'ילדי הטוב' — אמר 'רוצה אני לגלות לך משהו, שיעמידך מיד על כמה וכמה דברים וייטיב לך כל ימי חייך. אין חיבורי עלולים להיות קניין הרבים; כל מי שחושב שאפשרי הדבר ושקוד לעשותו אינו אלה טועה. לא להמונות נכתבו אלא ליחידים בלבד, המתאווים למשהו בדומה להם לחיבורים ושרויים באותן מגמות'.

 

"…ואולם היגיעה על-כורחה לבטלה יוצאת; האחד מוציא ומשכח את חברו.
ואם חכם הוא האיש הוא דוחה מפניו את כל הדרישות האלה המפזרות את רוחו פיזורים-פיזורים, מטיל על עצמו צמצום במדע אחד וקונה שלימות באחד."

%d בלוגרים אהבו את זה: